Lesena hiša nudi ugodno bivalno klimo.

Hitra gradnja in ugodna klima

Les je odličen toplotni in zvočni izolator.

PROJEKTIRANJE

Gradnje lesene hiše

Vse bolj prihaja v ospredje les kot gradbeni material. Spoznajte gradnjo hiše iz lesa.

Kakšne so vaše želje?

Želite izživeti svojo domišljijo?

Vse to vam omogočamo s skupino strokovnjakov, ki pokriva področja od načrta, dokumentacije, dovoljenj, gradnje do skrajnih meja vaše fantazije.

Pri nas vam svetujemo, vam izdelamo idejni načrt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekt za izvedbo (delavniško dokumentacijo).

Izberite svoj tloris​

V kolikor ste pričakovali, da si boste na naši strani lahko ogledali različne tipe hiš ter tlorise vam z veseljem povemo, da smo objavili le nekaj primerov modelov. Želimo, da nam zaupate vaše želje in ustvarite hišo po vaših željah. Tloris pripravimo vas. Vaša hiša je lahko točno takšna kot si Vi želite, saj je naš namen graditi hiše po meri uporabnika. S pomočjo našega ali vašega arhitekta ali na podlagi že obstoječih načrtov vam izdelamo ponudbo, ki bo cenovno ustrezala vašim zmožnostim.

Izgled hiše oz. sama arhitektura do neke mere ne vpliva na izvedbo, saj lahko gradimo hiše na več načinov. Tisto, kar nas zanima in je tudi naše delo, je zgraditi hišo, ki bo omogočala ZDRAVO bivanje z minimalno porabo energije za ogrevanje, hkrati pa bo obdana z materiali, ki pozitivno vplivajo tako na uporabnika kot tudi na okolje.

Vse storitve na enem mestu

Hišo šo vam lahko zgradimo v različnih fazah. Ker je naš osnovni namen spodbujati kvalitetnejšo gradnjo na tem področju smo pripravljeni sodelovati tudi z ostalimi izvajalci, projektanti in arhitekti, ki pa se morajo podrediti našim zahtevam.

Cena posamezne hiše je pri nas odvisna od kvalitete vgrajenih materialov. Naša želja je graditi v energijskem razredu in do sedaj nam to tudi uspeva. V kolikor imamo možnost sodelovati pri projektu od samega začetka, lahko investitorju prihranimo kar nekaj denarja, saj vedno predlagamo najbolj racionalne rešitve.

Uredimo vam kompletno projektiranje – od urbanistične preverbe lokacije, izdelave idejne zasnove objekta do priprave vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije v skladu z Zakonom o graditvi objektov, tehničnimi predpisi in standardnimi normativi. Pri projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja v imenu naročnika pridobimo geodetske posnetke, lokacijske informacije in projektne pogoje ter soglasja.
Na osnovi izdelanih projektov vodimo upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja, spremembe namembnosti objekta oz. legalizacije.

Nudimo vam tudi načrtovanje preureditve obstoječih objektov v obliki izmer, posnetkov obstoječih stanj, načrtov rušenja in načrtov dozidav ali adaptacij.

Projektna in tehnična dokumentacija

 • Idejni projekt (IDP)
 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
 • Projekt za izvedbo (PZI)
 • Projekt izvedenih del (PID)

Izdelava posameznih načrtov, študij, elaboratov

IZDELAVA POSAMEZNIH NAČRTOV, ŠTUDIJ IN ELABORATOV:

 • arhitekturni načrt
 • načrt strojne inštalacije in strojna oprema
 • načrt električne inštalacije in električna oprema
 • geodetski načrt
 • načrt zunanje ureditve
 • načrt rušenja in načrt ravnanja z gradbenimi odpadki
 • gradbena fizika
 • geološko geomehansko poročilo
 • popisi del
 • varnostni načrt
 • študija požarne varnosti
 • tehnični elaborati