Lesena hiša nudi ugodno bivalno klimo.

Spremljajte naše delo

Z vami redno delimo novice.

Facebook
Email
WhatsApp
Print

Montažna hiša – postopki za zagotavljanje kakovosti

Lesene hiše odlikuje energijska varčnost in udobje bivanja, ki ga nudijo naravni materiali. Montažna hiša je objekt, ki ga sestavimo na gradbišču iz prej izdelanih elementov različnih sestav.

Postopek gradnje

Pregledali bomo postopek gradnje za leseno montažno hišo, kjer je osnovna nosilna konstrukcija lesena, ta pa je lahko okvirna ali polna.

  • Okvirna nosilna konstrukcija

V primeru okvirne lesene konstrukcije so stene leseni okvirji iz stebrov in prečk, obojestransko obloženi z mavčnimi, vlaknenimi, lesocementinimi ali ivernimi ploščami, prostor med njimi pa zapolnjuje toplotna izolacija.

  • Polna nosilna konstrukcija

Gre za polne stene (masivni ali lepljen les) in enostransko obložene z izolacijo ter ploščami. Zunanje stene so lahko obzidane ali pa zaščitene z oblogo iz lesa oz. ometom. Mednadstropne konstrukcije sestavljajo navadno leseni stropni nosilci (različnih prečnih prerezov – pravokotni, I-presek), z obojestransko oblogo iz plošč ter mineralnim polnilom večje gostote, možna pa je tudi polna lesena plošča (masivna ali lepljena).

Montažna hiša – zahteve

Skladno z zakonodajo mora montažna hiša ves čas uporabe izpolnjevati naslednje zahteve:

  • trdnost in stabilnost,
  • varnost pred požarom,
  • higiensko, zdravstveno, okoljevarstveno zaščito,
  • varno uporabo objekta,
  • zaščito pred hrupom,
  • varčevanje z energijo in toplotno zaščito.

Prva zahteva je izpolnjena takrat, ko so elementi kar zadeva dimenzije in vrste uporabljenih materialov izvedeni po projektu. Nadalje morajo biti v elemente vgrajeni samo materiali, ki dokazano izkazujejo zahtevane lastnosti. Obodni elementi morajo imeti zadostno toplotno izolativnost, zunanje stene in stropne konstrukcije pa tudi zadostno zvočno izolativnost.

Kontrola nosilnosti konstrukcijskih elementov

Za kontrolo nosilnosti konstrukcijskih elementov pregledamo dostavljeno projektno dokumentacijo tipskega projekta. Če je montažna hiša uvožena je potrebno pregledati ali je statični izračun izdelan v skladu s slovenskimi predpisi.

Ustreznost vgrajenih materialov

Za ugotavljanje ustreznosti vgrajenih materialov in polizdelkov pregledamo seznam materialov, ki bodo vgrajeni v konstrukcijske elemente objektov ter vse njihove značilnost (vrsta lesa, vrsta in dimenzija spojnih sredstev z navedbo kvalitete materiala, vrsto debelino, gostoto in fizikalne značilnosti izolacijskih materialov, vrsto, debelino obložnih plošč).

Toplotna izolativnost

Za ugotavljanje toplotne izolativnosti zunanjih konstrukcij za zunanje stenske elemente in strešne elemente se izvede presoja elementov s stališča toplotne prehodnosti, difuzijskih karakteristik in toplotne stabilnosti, za kar so potrebni podatki o fizikalnih karakteristikah vgrajenih toplotno-izolativnih materialov. Določiti pa je potrebno še ventilacijske in transmisijske izgube objekta ter določiti izgube zaradi toplotnih mostov.

Zvočna izoliranost

Preveriti je potrebno kakšna je izoliranost zunanjih sten in med nadstropnih konstrukcij pred zvokom v zraku, pri stropih, tudi pred udarnim zvokom.

Požarna odpornost

Za enodružinske hiše glede požarne odpornosti pri nas ni predpisanih zahtev, zato za objekte izdelamo le strokovno mnenje o potrebnih ukrepih za zagotovitev požarne varnosti za posamezne elemente lahko požarno varnost ocenimo tudi računsko (stene, med nadstropna in strešna konstrukcija). Za večstanovanjske oz. javne objekte je potrebno izdati požarno odpornost vseh nosilnih elementov.

Montažna hiša in zračna prepustnost

Pri gradnji objektov se vse več poudarka daje zraku v prostoru. Objekti postajajo vse bolj nepropustni za zrak, to pa ima najmanj dva vidika:

  • energetska učinkovitost in
  • gibanje zraka za dobro počutje ljudi.

Vdiranje hladnega zraka v notranjost hiše pozimi povečuje porabo energije, ki je potrebna za ogrevanje objekta. Glavna sila za vdiranje zraka v objekt je tlačna razlika med zunanjostjo in notranjostjo objekta. Vstopne poti zraka so vse netesnosti objekta. Pri tem je treba opozoriti, da tudi spoji, ki so na videz trdni, prepuščajo določeno količino zraka. Pri pravilni izvedbi spojev je ta količina zanemarljiva, če pa se v izvedbi pojavi napaka, lahko zraka intenzivno prehaja skozi spoj. Spoji se lahko pojavljajo pri oknih in vratih, montažna hiša pa ima še mesta stikov elementov, kjer se lahko pojavlja zračna prepustnost.

Pravilno zgrajena lesena montažna hiša je lahko varčna in udobna

Kot vidimo gre pri zagotavljanju kakovosti montažnih objektov za kompleksno nalogo, v kateri morajo sodelovati tako projektanti, proizvajalci materialov in sestavnih delov ter izdelovalci elementov kot neodvisne pooblaščene nadzorne inštitucije. Pri gradnji je potrebno upoštevati vse te napotke, da si ustvarite dom ali poslovni prostor, ki bo udoben in varčen.

 

 

Facebook
Email
WhatsApp
Print

Zadnje objavljeno

Montažna hiša

Domov Blog Lesena hiša nudi ugodno bivalno klimo. Spremljajte naše delo Z vami redno delimo novice. Share on facebook Facebook Share on email Email Share

Več »

Iščete zanesljivega izvajalca za gradnjo vaše hiše?